top of page

אמנה סביבתית לרשות מוניציפלית

העולם בכלל והאזור בו אנו חיים בפרט עוברים משברים סביבתיים קשים, לרבות משבר האקלים, משבר הזיהום ומשבר המגוון הביולוגי. את ההשלכות של המשברים הללו אנו חשים בחלק גדול מתחומי חיינו ולכן חשוב בכל עיר ויישוב להפחית, למנוע ולהיערך מבעוד מועד במגוון דרכים ופעולות מעשיות, כדי להבטיח לתושבים איכות חיים ובריאות ראויה.

 

אם אבחר לעמוד בראש הרשות או חבר/ת במועצה אפעל לקידום הנושאים הסביבתיים הבאים:

1.קידום תכנית הערכות אקלימית-בריאותית כוללת

תכנית שתקבע יעדים מקומיים מחייבים להפחתת פליטות גזי חממה וזיהום סביבתי. אלה כוללים בין השאר, חסכון והתייעלות בשימוש באנרגיה ובמים, הגברת העצמאות האנרגטית של היישוב באמצעות אנרגיות מתחדשות, ניצול שטחים בנויים ומופרים להפקת אנרגיה סולארית, בניה ירוקה, קידום פתרונות מבוססי טבע, טיפול מקומי בפסולת אורגנית, נטיעות עצים, הגדלת שטחי טבע עירוני וגינות קהילתיות, ועוד.

2.קידום תכנון עירוני מקיים

תכנון המבוסס על בניה מרקמית צפופה, התחדשות עירונית, הבטחת תמהיל שימושי קרקע מגוון המאפשר ניצול יעיל של מבנים קיימים לצרכי דיור, אנרגיה, תעסוקה, מסחר ושירותים בשילוב
משמעותי של שטחי ציבור פתוחים ומגוונים.

3.קידום ותיעדוף של תחבורה ציבורית

תחבורה ציבורית נגישה המופעלת באנרגיה נקייה, בעלת קישוריות מרובה ברחבי העיר ומחוץ לה,
עם דגש על עידוד והתאמה להליכה ברגל ורכבים דו-גלגליים.

4.שימור וטיפוח התשתיות הטבעיות

שימור וטיפוח התשתיות הטבעיות בשטח הרשות המקומית באמצעות פיתוח רשת אתרי טבע, גינון מקיים, טיפוח היער המקומי, שימור נחלים וחופי הים נקיים מפסולת ומהזרמת שפכים.

5.ניהול ממשק חיות הבר והאדם

ניהול ממשק באופן שמגן על בעלי החיים ותושבי העיר- באמצעות סניטציה ופתרונות לאשפה, המושכת חיות לתוך העיר, הפחתת זיהום אור ורעש, חינוך והסברה.

6.צמצום משמעותי של השימוש בפלסטיק החד-פעמי

צמצום החד פעמי במוסדות הרשות המקומית ואיסור שימוש בחד פעמי בחופי הים ובפארקים ציבוריים. הפסקת השימוש בחומרי פלסטיק כגון 'דשא סנטטי' ויריעות צמיגים ממוחזרים בשל רעילותם הגבוהה.

7.שיתוף ומעורבות התושבים/ות

הבטחת שיתוף ומעורבות התושבים/ות בסוגיות החיים ביישוב וניהול התהליכים באופן שקוף החל משלבים מוקדמים של התכנון, על מנת לצמצם עיכובים ולהבטיח פיתוח מהיר ובר קיימא שעונה על צרכי הציבור והטבע.

8.חינוך סביבתי

החלת תכניות לחינוך סביבתי בראייה אקלימית בכל מערכת החינוך, הפורמלי והבלתי פורמלי, מגילאי גן ועד תיכון ובהתאמה במגוון נושאים של טבע מקומי, תזונה בת קיימא, מגוון ביולוגי ,שינוי אקלים ועוד.

9.נגישות למזון טרי ובריא מהצומח

שיפור משמעותי של נגישות התושבים למזון טרי בריא מהצומח, התאמת ההסעדה במערכות החינוך והרווחה להנחיות התזונה הלאומיות והבינלאומית ושימת דגש על צמצום בזבוז מזון.

10.ניהול פיקוח מפעלים מזהמים בשטח הרשות המקומית

ניהול פיקוח על מפעלים מזהמים בשטח הרשות ואכיפה קפדנית של מפעלים מזהמים בשטחי הרשות. צמצום ומניעת הקמת מפעלים חדשים בקרבת תושבים, שימוש במלוא כלי הסנקציות האפשריים במקרי חריגה מהיתרים או מתנאי רישיונות, והימנעות מקבלת כל תרומה כספית או שוות ערך כספי מחברות מזהמות או כאלו המסכנות את בריאות/ בטיחות הציבור והסביבה.

בנוסף אני מתחייב/ת לדווח אחת לשנה לציבור הרחב כיצד קידמתי נושאים אלו ברשות המקומית

הצטרפו לעשרות מתמודדים ומתמודדות שכבר חתמו על האמנה הסביבתית - לרשימת החותמים

bottom of page