top of page

שאלות למתמודד/ת בנושאי סביבה

כדי לקבל תשובות טובות, צריך לשאול את השאלות הנכונות.

ארגוני הסביבה יחד עם פורום האקלים של בית הנשיא הכינו עבורך מגוון שאלות בנושאי סביבה ואקלים הרלוונטיות לחיים ברשויות המקומיות.

השאלון מחולק לפי נושאים להתמצאות פשוטה. 

ניתן להפנות את השאלות למועמד/ת בחוג בית, בשאלה ברשת החברתית או כתגובה, באופן ישיר ובכל דרך שתמצאו לנכון.

תכנון ובנייה ירוקה

תכנון ובניה ירוקה

בניה ירוקה, פסולת בנייה, התאמות אקלימיות ועוד

02

כיצד בכוונתך לפעול לצמצום פסולת הבנייה בעיר - נוכח היקפי הבנייה המשמעותיים הצפויים - הן כבנייה
חדשה הן בתהליכי התחדשות עירונית?

04

אלו התאמות אקלימיות מתוכננות בעיר במהלך הקדנציה שלך במבני הדיור, הציבור והחינוך בעיר? 

06

האם בכוונתך לפעול לבחינה מחודשת של תכניות בינוי והתחדשות עירונית, שכיום אינן מאפשרות מעבר
תחבורה ציבורית בשכונות?

01

האם וכיצד בכוונתך לצמצם את שטחי האספלט בעיר - במהלך ההתחדשות העירונית ומבלי לפגוע בה? 

03

כיצד והאם בכוונתך להעלות במהלך הקדנציה שלך את דירוג הבנייה הירוקה במבני ציבור בעיר?

05

איך תפתח צפיפות ועירוב שימושים באופן שיצמצם את הצורך בנסיעה פרטית ויאפשר את קבלת מירב
השירותים במרחק הליכה

07

האם בכוונתך לפעול לבחינה מחודשת של תכניות בינוי והתחדשות עירונית, במטרה להדק ולשפר את
מדיניות ההגנה על עצים בוגרים?

View from the Park
תכנון ובנייה ירוקה

הערכות למצבי חירום

מצבי קיצון, הפסקות ממושכות וחוסן קהילתי 

02

האם בכוונתך לפעול להוצאת תכנית יעודית לרשות המקומית לשעת משבר?

04

אלו התאמות אקלימיות מתוכננות בעיר במהלך הקדנציה שלך כדי להערך בצורה מריבית למצבי חירום?

06

כיצד תפעל להיערכות להפסקות חשמל/מים ממושכות?

01

כיצד תפעל להיערכות לניהול חירום, ניהול הערכת המצב? 

03

כיצד והאם בכוונתך להקים מרכז חוסן רשותי? להכשיר את עובדי הרשות המקומית למתן מענה ראשוני לציבור?

05

האם תקים צוותים קהילתיים לצורך דאגה לעריריים, נכים ומשפחות חד-הוריות במצבי חירום ממושכים?

Bar Chart
שחרור מרכב
Korean Bus

שחרור מהרכב הפרטי

תחבורה ציבורית, כבישים, שבילי אופניים, מדרכות 

02

השימוש בתחבורה ציבורית גובר ככל שהתחנות מוצלות, מוגנות משמש/ גשם/ רוח, בטוחות ומוארות (אם אפשר ע"י אנרגיה סולארית בייצור מקומי) האם וכיצד בכוונתך לשפר את איכות התחנות בתחום הרשות?

04

אלו פעולות בדעתך לנקוט כדי לקדם שימוש באמצעי תחבורה אישיים (מיקרו מוביליות) במהלך הקדנציה שלך – מבלי לפגוע במדרכה ובהולכי הרגל? ומבלי להפקיר את הרוכבים לסכנות הכביש?

06

אלו פעולות אחרות בכוונתך לנקוט כדי "להפוך את פירמידת התחבורה" (כגון: צמצום תקני חניה, תמחור חניה, תגבור תחבורה ציבורית ע"י העיריה בזמנים שהיא אינה זמינה ועוד)?

01

השימוש בתחבורה ציבורית גובר ככל שהיא מהירה וזמינה. האם והיכן בכוונתך להקצות מקום לנת"צים נוספים בעיר?

03

אלו פעולות טקטיות ותכנוניות בכוונתך לבצע במרחב הציבורי לטובת הולכי רגל ורוכבי אופניים ברשות שלך?

05

הק"מ הראשון והאחרון של הדרך, במקרים רבים מכריעים את בחירת התושבים אודות השימוש בתחבורה ציבורית או פרטית. הקילומטרים הללו הם לרוב בתחומי הרשות - בסמיכות לבתיהם של התושבים ובסמיכות למוקדי התעסוקה והפנאי בעיר. מה תעשה/י במהלך הקדנציה שלך כדי להפוך את הקמ"רים (האזורים) הללו למקושרים, נגישים ונעימים יותר להליכה/ לרכיבה?

07

באיזה אופן תפעל על מנת להנגיש שירותים תעסוקה וכד' מגוונים במרחק הליכה?

טבע עירוני
Pedestrian Path

עצים וטבע עירוני כתשתית עירונית

שמירה על עצים, טבע עירוני, שמירה על שטחים פתוחים

02

עצים הם תשתית קריטית להתמודדות עם השלכות משבר האקלים בעיר, כשמדובר בחום עירוני,
בהצפות ועוד. איך בכוונתך להגן על העצים הוותיקים בעיר ולצמצם באופן דרמטי את מספר כריתות העצים?
(או לחלופין - מה המדיניות שלך בנושא הגנה על עצים ותיקים)?

04

אלו אזורים ברשות בכוונתך לשקם מבחינה אקולוגית וסביבתית (לרבות שיקום מערכות טבעיות שהופרו) בחמש השנים הקרובות - וכיצד?

06

כיצד בכוונתך לשמור על השטחים הפתוחים בעיר וסביבה? אם יש שטחים פתוחים שמתאימים לדעתך לבניה: אלו שטחים ומדוע?

01

במקרים רבים אנו רואים שיש פערים גדולים בין שכונות שונות בעיר: שכונות המדורגות גבוהות יותר מבחינה סוציו-אקונומיות, נהנות מכיסוי גבוה יותר של עצים בתחומן. האם נתת דעתך על סוגייה זו וכיצד אתה
מתכוון לפעול בנושא?

03

האם, מתי והיכן מתוכננת נטיעה משמעותית של עצים (לפי מדריכים ממשלתיים עדכניים רלוונטיים) כחלק
מתוכניות ההתחדשות העירונית, במרחב הבנוי ובמרחב המתוכנן?

05

האם לרשות המקומית ישנה תכנית אב סטטוטורית לטבע עירוני? אם לא, האם וכיצד בכוונתך לקדם כזו?
אם כן, האם וכיצד בכוונתך לחזק אותה?

07

האם בכוונתך לעודד שימוש בחומרים טבעיים על פני דשא סינטטי ויריעות צמיגים - בחצרות גני ילדים
ובבתי הספר?

מצבי אקלים קיצונ

חום עירוני ומצבי אקלים קיצוניים

הערכות, איי חום עירונית והצפות 

02

כיצד העיריה תיערך לגלי חום במהלך הקדנציה? כיצד תפעל/י לצמצום עומסי החום בעיר? ואיך העירייה מתכננת להתמודד במהלכם?

04

כיצד העירייה תיערך להצפות ואירועי גשם קיצוניים? כיצד העירייה תפעל למניעת הצפות? כיצד היא תתמודד במהלך האירועים עצמם?

01

נוכח גלי החום שהולכים ומתגברים, כיצד בכוונתך להתמודד עם הצורך בהצללה מסיבית של המרחב הציבורי בעיר, עוד במהלך הקדנציה שלך ובהתאמה להחלטת הממשלה בנושא זה? (בדגש על הרחובות

כצירי הליכה)

03

האם העיריה תמפה איי חום עירוניים במטרה להקים מקלטי חום עירוניים בהתאם?

Severe Climate
מזון
Woman at Farmers Market

מזון

תזונה בריאה ובת קיימא, אפס בזבוז מזון וחקלאות עירונית 

02

האם וכיצד בכוונתך להטמיע מערך הזנה בריא ומקיים במערכת החינוך?

03

ככל שאין ברשות המקומית תזונאית עירונית (בהתאם להגדרת התפקיד שפיתח אגף התזונה במשרד הבריאות) - האם תפעל/י להעסקת תזונאית עירונית?

04

האם תתאים/י את הרכש ואת סביבת המזון במוסדות עירוניים, ובהתאם למכרזים עירוניים, להנחיות התזונה הלאומיות?

06

האם תפעל לצמצום הפרסום של חברות מזון בבתי ספר? האם תמנע/י פרסום ושיווק של מזון מזיק ומזון מהחי באירועים עירוניים? 

08

 האם וכיצד בכוונתך לפעול לקידום סביבת מזון בריאה ובת קיימא בעסקים ובמוסדות בתחומי הרשות?

(לרבות בתחום מכירת מוצרי מזון, מסעדות, הגשת מזון במוסדות וכיוב.)

01

ערים סביב העולם פועלות לאפס בזבוז מזון בתחומן. כמה אחוזים של בזבוז מזון תתחייב/י למנוע בשנה הקרובה וכיצד? בתוך כך: האם תכונן חוקי עזר עירוניים אשר אוסרים על רשתות שיווק מזון לשפוך אקונומיקה על שאריות המזון שהן זורקות? האם תנהיג מדיניות הצלת מזון על סף פג תוקף מרשתות שיווק לטובת נזקקים? האם תתווה מדיניות צמצום בזבוז מזון כחלק מרשיונות העסק למסעדות? מתכוון לפעול בנושא?

05

האם לרשות המקומית ישנה תכנית אב סטטוטורית לטבע עירוני? אם לא, האם וכיצד בכוונתך לקדם כזו?
אם כן, האם וכיצד בכוונתך לחזק אותה?

07

האם ואלו שטחים בכוונתך להקצות לטובת חקלאות עירונית וקהילתית, גינות מאכל עירונית וכיוב?

בריאות

בריאות ורווחה

חוסן סביבתי קהילתי, איגום נתונים ומרחבים ציבורים

02

האם וכיצד בכוונתך לדאוג כי בכל שכונה בעיר יהיה מרחב ציבורי מוצל, מואר, מונגש, בטוח ומתאים לפעילות גופנית וספורטיבית? (לשמירה על בריאות התושבים ועוד.)

04

כיצד בכוונתך לפעול לשיפור החיברות של הקשישים בעיר? ובתוך כך להגברת התמיכה בהם במהלך אירועי אקלים קיצוניים? (וכנ"ל לגבי אוכלוסיות פגיעות נוספות.)

01

האם וכיצד בכוונתך לאסוף ולאגם נתונים בקשר לבריאות ואיכות החיים ברמה העירונית והתת-עירונית?

03

האם בכוונתך לגבש תכנית חירום והכלה למפגעי בריאות בהשפעת שינויי האקלים, ובתוך כך גם למפות את האוכלוסיות הפגיעות בעיר?

Yoga at the Park
קהילה וחינוך
Kids Gardening

קהילה וחינוך

חינוך סביבתי, יערות קהילתיים והכשרה בנושאי משבר האקלים 

02

האם וכיצד תטמיע/י תוכניות הכשרה לצוותי החינוך אודות משבר האקלים?

04

האם במהלך הקדנציה שלך יופצו הנחיות לסיוע לאוכלוסייה בסיכון ולבעלי החיים, כך שיהיו מונגשות לכל התושבים? (בכל השפות בעיר.)

01

האם ובאלו אופנים תטמיע/י במהלך הקדנציה תוכניות חינוך אקלימיות לכל קבוצות החינוך (הפורמאלי והבלתי פורמאלי) והגילאים? איך את.ה מתכוון לפעול בנושא?

03

האם, מתי והיכן מתוכננת נטיעה משמעותית של עצים (לפי מדריכים ממשלתיים עדכניים רלוונטיים) כחלק מתוכניות ההתחדשות העירונית, במרחב הבנוי ובמרחב המתוכנן?

פסולת ומחזור

פסולת ומחזור

צמצום פסולת, הפרדה במקור ושטחים פתוחים 

02

הפסולת האורגנית היא המרכיב המרכזי בפסולת המוניציפלית בארץ - כ44%- לעומת כ20%- במדינות מערביות אחרות. נוסף על הפוטנציאל לחסכון כלכלי, לטיפול בפסולת אורגנית יש משמעות רבה מבחינה

סביבתית ואקלימית. כיצד בכוונתך לפעול לצמצום הפסולת האורגנית והטיפול בה? (ביתית ומסחרית.)

04

לעיר חלק חלוצי בשרשרת המחזור. כיצד תשפר/י את אופי המפגש בין האזרח/ התושב לפח?

06

כיצד בכוונתך להתמודד עם השלכת פסולת בניין בשטחים פתוחים/ בגדות נחלים?

01

מהי לדעתך מדיניות הפסולת והמחזור המתאימה לרשות המקומית שלך? אלו שינויים נדרשים לבצע על מנת לממש אותה?

03

צמצום במקור של שימוש באריזות וכלים חד-פעמיים הוא חלק משמעותי בצמצום פסולת, שגם מקל על העומס במערך הטיפול בפסולת. אלו צעדים בכוונתך לנקוט בעניין זה? (למשל: הפסקת שימוש בכלים חד-פעמיים בפעילות עירונית/ אצל זכיינים עירוניים, איסור שימוש בכלים חד-פעמיים בפארקים עירוניים, מערך השאלת כלים ועוד.)

05

כיצד בכוונתך להתמודד עם תופעת שריפת פסולת?

Putting Garbage Bag
אנרגיה
Solar Panel

אנרגיה

התייעלות אנרגטית, אנרגיה מתחדשת ועוני אנרגטי 

02

האם את/ה מכיר/ה את המונח 'עוני אנרגטי?' מהן הפעולות שבכוונתך לנקוט על מנת לצמצם עוני אנרגטי בעיר שלך בחמש השנים הקרובות? כיצד בכוונתך לסייע לאוכלוסיות מוחלשות שאינן יכולות לשלם על חשמל וחשופות לפגעי מזג אוויר קיצוניים?

04

האם וכיצד בכוונתך לפעול במטרה לעודד/ לקדם/ לסייע לתושבים להתקין מערכות ייצור אנרגיה

בבתים משותפים?

05

האם ומתי בכוונתך להקים בעירייה תאגיד אנרגיה עירוני? (שיכול להיות מקור הכנסה לרשות ולסייע בהחדרת אנרגיה מתחדשת)

06

01

מהן הפעולות שאת/ה מתחייב/ת לנקוט בהן על מנת לקדם התייעלות אנרגטית משמעותית בעיר - מעבר למה שכבר נעשה כיום?

03

כיצד תפעל/י על מנת לנצל את מלוא הפוטנציאל של הרשות המקומית להפקת אנרגיה מתחדשת? בין היתר, ניתן להתייחס להזדמנויות הטמונות ברפורמת משק החשמל, אשר צפויה לאפשר לרשויות המקומיות להיות שחקניות פעילות בתחום זה. בנוסף, בעיר יש מוקדים ומתקנים רבים שלצד השימוש היומיומי בהם, ניתן גם להפיק מהם אנרגיה (למשל, באמצעות הצבת פאנלים סולאריים מעל שבילי אופניים, או באמצעות הפקת אנרגיה מדלתות מסתובבות) האם, היכן וכיצד בכוונתך להפיק אנרגיה מתחדשת בדו שימוש בעיר?

האם העירייה תיטול על עצמה מחויבות ותקבע יעדים מדידים להפחתת פליטות גזי חממה?

מנגנונים עירוניים

מנגנונים עירוניים

מוערבות ציבורית, עמידה ביעדים 

02

כיצד תפעל/י על מנת לשקף לציבור הרחב מידע סביבתי כגון: היתרי כריתות עצים, זיהום אוויר, עמידה ביעדים סביבתיים של העירייה וכיוצ"ב?

01

בערים וביישובים רבים ברחבי העולם מכירים בחשיבות של תחום האקלים, ומשלבים במבנה הארגוני של העיר תפקידים, מוסדות ופונקציות שונות בתחום. על מנת שהרשות המקומית בה את/ה מתמודד/ת תוכל לפעול באופן מיטבי בתחום - מהי ההצעה שלך לתקנים חדשים או חידוד הגדרות
תפקיד שיש להעמיד, ועדות, צוותי עבודה וכיוצ"ב?

03

מהי המעורבות הנדרשת לדעתך של ציבור התושבים והעסקים בתהליכי קבלת החלטות בתחום
הסביבה, התכנון והבניה? כיצד תפעל/י על מנת לערב אותם בהתאם לתפיסה זו?

Port City
חיות בר
Black Pig

חיות בר

חיות בר, תשתיות עירונית ונהלים 

02

איך בכוונתך לפעול על מנת לשמור ולשקם את השטחי הפתוחים הטבעיים ואתרי טבע עירוני במרחב הרשות המקומית?

04

האם בכוונתך למנות אקולוג.ית עירונית? האם תבצע סקר טבע עירוני במידה ולא קיים?

06

מה עמדתך בנושא הגנה על עצים ונטיעת עצים במרחב? האם בכוונתך לפעול לנהלי גינון אקולוגי? איך בכוונתך לפעול למניעת כניסת חיות בר גדולות לעיר?

08

האם בכוונתך לעודד הפחתת השימוש במלכודות דבק ורעלים למניעת הרעלות? 

האם בכוונתך לעודד הפיכת תשתיות קיימות כגון קירות אקוסטים, בורות תקשורת, קווי מתח לפחות מסוכנים עבור חיות הבר?

01

האם חתמת על אמנת חיות הבר הישראלית והאם בכוונתך לפעול בנושא שמירה על חיות הבר?

03

האם בכוונתך לקדם פעולות תשית למניעת פגיעה בחיות הבר? לדוגמא גיזום צמחיה מחוץ לעונת הקינון, מעברים בגדרות, סימון חלונות למניעת התנגשות, סגירת בורות תקשורת, צמצום זיהום אור?

05

האם בכוונתך לחייב קבלנים בפנוי בטוח של בעלי חיים מאזור המיועד לבניה? האם בכוונתך לפעול לקידום מסדרונות אקולוגיים- רציפות של שטחים טבעיים ומעברי בעלי חיים בתחום הרשות?

07

האם בכוונתך לקדם עיקור וסירוס חתולים והאכלה נכונה של חתולים? לטובת חתולי הקהילה וחיות הבר בעיר. 

האם בכוונתך ליישם פתרונות למניעת דריסות של חיות בר ברשות? 

נושאים נוספים

נושאי סביבה נוספים

מים, זיהום אוויר, גינון בר קיימא והשראה מהעולם 

02

אלו פעולות בכוונתך לנקוט לצמצום זיהום האור בעיר, ממקורות ציבוריים ופרטיים?

04

האם יש לך דוגמאות מעוררות השראה בתחום הקיימות, הסביבה והאקלים - מהארץ/העולם שרצית 'לייבא' לעיר שלך?

01

אלו פעולות תבצע/י לטובת מניעת בזבוז מים בהיקף משמעותי - בעיר? 

03

האם וכיצד בכוונתך לדאוג לגינון בר קיימא, כגון: התאמת מיני הצמחים למקום, שימור תכסית קרקע, עידוד גגות וקירות ירוקים, גיזום אקולוגי, שימור עשביה טבעית והימנעות משימוש בחומרי הדברה? אם באמצעות קבלן חיצוני - כיצד תיעשה הקפדה על נושאים אלו? האם יהיה גורם הממונה על כך מטעם העירייה?

Park Bench
bottom of page